Priser

Vi arbeider stadig med å finne fram til de riktige prisene for de forskjellige prosjektene. Enkelte prosjekter trenger mye forarbeid, mens vi i andre tilfeller kan gå mer "rett på". Skal vi si noe generelt, må det være "Jo mer folk, jo høyere pris". Dette har sammenheng med sikkerhetstiltak for å holde publikum og andre folk på betryggende avstand. Standard timepris er kr 800,- + mva, men svært ofte kan vi finne fram til pakkepriser som faller gunstigere ut for våre kunder.

 

Eiendom

Fotografering av en enkel ( 1-3 bygninger) eiendom, bondegård, kaianlegg eller industrieiendom koster fra ca kr 3.000,- + mva.

Fotograferingen skjer da fra forskjellige høyder og fra forskjellige sider. Opptak gjøres med raw-formatet og jpg. Dette resulterer i en serie på 10-12 bilder i høy oppløsning. Bildene leveres digitalt. I prisen ligger også nødvendig etterarbeide.

 

For eiendomsmeglere og advokater har vi pakker som også inkluderer interiørfotografering og videofilm. I tillegg kan vi levere 360° video/foto. Ta kontakt for pakkeinnhold og pris.

 

Video

Opptakene gjøres i format 1080 (Om ønskelig 4k) med inntil 60 bilder pr sekund. Prisene vil variere etter filmens lengde og type opptak. Klipping, redigering og lydsetting kan vi også gjøre. Vi gir gjerne et prisestimat på forhånd.

Både foto og film kvalitetssikres via monitor på bakken hvor en rekke fototekniske innstillinger kan gjøres. Normalt tar vi opp i HD, men kan også ta opp i PAL, 25 eller 50 f/s. Som underleverandør av råfilm etter instruksjon av oppdragsgiver, beregnes kr 4.500 + mva pr. dag.

 

Flere oppdrag

Ved samtidig bestilling av flere oppdrag, eller langtidsoppdrag gis rabatter.

 

 

Reise- og diettgodtgjørelse etter Statens satser kan komme i tillegg ved lange reiseavstander. Dette avtales særskilt i tilknytning til det enkelte oppdrag.

 

nabolag

Din reklamefilm?

foretakets video

TLF.: 97 59 55 20

NITAR AS ORG. NR.: 919 025 581 MVA