Referanser

I 2017 gjorde vi bl.a. en videofilm fra det nye anlegget til AVIS på Skoppum i Vestfold, fotografering av setningsskader for et sameie i Oslo, produktbilder for Hallmaker og videofilm av en 7km lang trase for teknisk etat i Jevnaker kommune.

I mai 2016 leverte vi video/stills til prosjektet Oslo Data Center Location. Videoen kan du se her.

 

Før påske 2016 produserte vi video med både bakke- og luftbaserte opptak, samt stills for området Vikerfjell Syd.

 

I mars 2016 leverte vi panoramabilde over Hønefoss for Ringerike kommunes informasjonsmagasin "Ringvirkninger"

Krav fra Riksantikvaren om dokumentasjon av brannskadet bygning i Fredrikstad (Høsten 2018) før den skulle rives. Stor rasfare. Med kamera på over 20 megapixler fikk vi med alle detaljer.

fredrikstad

AKA AS, bildeserie av hm49, samt video.

aka2

 

Leiv Vidar, fabrikkbygning

leiv vidar

 


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, flere installasjoner ved Trollmyra avfallsstasjon.

hra

 

 

 


Foto til lokalhistorisk timeline. Permanent utstilling ved det gamle fengselet i Hønefoss sentrum.

historisk timeline

 

Follum rives. Fotoserie for RingeriksAvisa:

follum rives av treklyngen

 

 

 

Din reklamefilm?

foretakets video

TLF.: 97 59 55 20

NITAR AS ORG. NR.: 919 025 581 MVA