Typer oppdrag

Eksempler på oppdrag som vi er godkjent for hos Luftfartstilsynet:

 

Bilde av huset ditt?

Eller et bilde av hytta sett ovenfra? Et spennende bilde fra en uvanlig vinkel.

   

Media

Vi kan rykke ut på kort varsel dersom det er behov for våre tjenester fra media. Se egen side om Media

 

Eiendomssalg video/stills

Hvorfor nøye seg med gamle bilder fra Google? Nå er det ingen problemer å vise fram et hyggelig nabolag eller en fantastisk utsikt. Utsikt, nabolag, friareale, stor tomt, nærhet til buss, barnehage og skole kan være med på å øke interessen hos potensielle boligkjøpere. Vårt konsept er også godt egnet til å ta fasadebilder i lave høyder (8 til 20 meter) og i terreng hvor det er vanskelig å komme til med mast. Vi vil derfor kunne erstatte mastefoto. Også video med MP4-kvalitet.

Flyfoto av egen eiendom

Disponerer du store arealer, er dette helt ideellt. Fabrikkanlegg, kaianlegg, bondegårder e.l. kan du nå vise fra sin beste side.
   

Forsikringsoppgjør/ skader

Hvor mye av skogen blåste ned eller brant opp? Hvordan er forholdene omkring en branntomt? Film eller seriefotos gir svaret.
   

Arkeologisk kartlegging

Flyarkeologi er en relativ billig metode som, hvis forholdene ligger til rette for det, kan bidra med mye ny kunnskap om tilstedeværelsen av arkeologiske strukturer som ikke er synlige over bakken.  Muligheten for å ta denne metoden i bruk er avhengig av hvilken type vekster som dyrkes på de arealer som ønskes kartlagt. Korn og gress er velegnet, mens mais, poteter og lignende gjør denne formen for innhenting av informasjon vanskelig. Enkelte arkeologer har brukt metoden med gode resultater siden Per Haavaldsen gjennomførte de første flyvingene i Vestfold på 1970-tallet (Haavaldsen 1976). Blant de mer spektakulære resultater kan nevnes flyfotograferingen på Stiklestad som fant sted i 2007(Forseth 2007). Av andre publiserte resultater kan det vises til opptak fra Ringerike (Jacobsen 1990) og Romerike (Skre 1996).

 

Byggeprosjekter / Anleggsområder / Eiendomsutvikling

Hvordan er framdriften på anlegget? Ofte trenger byggherre eller ingeniører oppdatert informasjon fra byggeplasser eller større anleggsområder. Vi kan ta skråfotgrafier eller fotografere rett ovenfra. Også fotodokumentasjon fra byggestart til ferdigstillelse. Vi kan også ta fotografier som utbyggere kan benytte til å plassere nye prosjekter inn i.


Inspeksjon av vanskelig tilgjengelige områder

Hvordan ser det ut på taket eller i klokketårnet? Før du leier lift til mange tusen kroner, kan vi gi deg videofilm eller høyoppløselige bilder av situasjonen. For utvendig inspeksjon av f.eks. høye fabrikkpiper, kan vi levere høyoppløselig video i svært skarp og god kvalitet.
   

Sportsstevner

Hvis du har et stort stevne på gang, kan dette være en fin måte å overbevise neste års sponsorer på. Løypetraseer og publikumsområder. Oversiktsbilder forteller den nakne sannhet.

 

 

Denne filmen er i lav oppløsning for at den skal vises raskere på websiden. Ferdige foto og video leveres i betydelig høyere kvalitet. Videoen avslører manglende topp på luftekanal og en sprekk i topplaten på pipa.

Din reklamefilm?

foretakets video

TLF.: 97 59 55 20

NITAR AS ORG. NR.: 919 025 581 MVA